Att foga PVC

Vi kan leverera två typer av fogprodukter: kemfog eller svetstråd.

Kemfog, kemsvets eller kallsvets är en fogvätska som i kallt tillstånd ”smälter ihop” de PVC-ytor som skall sammanfogas och man får en praktiskt taget osynlig skarv.

Vi har tre olika kvalitéer kemfog avsedda för golv, vägg eller tätning i våta utrymmen.

Som standard levererar vi till olika butikskedjor och golvföretag 24 respektive 20 tuber om 50 eller 100 ml i presentativ vit kartong.

Trådsvetsning är en metod som fordrar värmepistol och trådens färg anpassas till materialet som skall fogas. Tillverkas endast på beställning.

Vår tråd används i regel som svetstråd, men är oerhört stark och används även som draglina och kan fås i olika diametrar och färger.

Varför byta till CeGe Green kemsvets

Miljövänligare för både klimat och hälsa

Inte brandfarligt, inga restriktioner för transport och förvaring

Lätt torka bort spill pga längre härdtid

Matta och fog läggs i samma steg, behöver ej återkomma senare för fogning

Kan användas till sista droppen, inget munstycke eller tub som torkar in

Fri konsultation

Kontakta oss vi berättar gärna om våra produkter eller om vi kan erbjuda offert .

Kontakta mig!rensa