Miljö

Vi på OHLA Plast & Färgteknik har sedan starten 1981 arbetat med PVC-plast och har därigenom skaffat oss stor erfarenhet av dess egenskaper och möjligheter.
De senaste 10-15 åren har PVC och dess additiver utvecklats enormt mycket inom miljöområdet och uppfyller idag de strängaste miljökraven.
Vi följer detta mycket noga och ligger i framkant vid val av råvaror och egen utveckling av miljöriktiga recept.
OHLA Plast & Färgteknik kan idag erbjuda en plastisol som klarar EU:s krav för leksaker till barn under 3 år, och är helt utan R-fraser.
Idag levererar vi inga produkter innehållande mjukgörare med ftalater.
Alla pigment är fria från tungmetaller.

Mjukgjord PVC-plastisol är ett synnerligen miljöeffektivt halvfabrikat i produktionsledet då den inte riskerar att torka in i utrustningen samt att den på ett enkelt och smidigt sätt kan återanvändas. Man riskerar ingen onödig tvätt med förorenat tvättvatten till reningsverket, inte heller restprodukter som måste kasseras.
I vår fabrik har vi alltid för ögonen att återvinna istället för att åstadkomma avfall.

Fri konsultation

Vi har hjälpt många företag att ta fram bättre miljöalternativ till sina produkter, och även därigenom förbättra sin egen produktionsmiljö. Vi ser fram emot att också få hjälpa ert företag.

Kontakta mig!rensa